לוגו בניה קלה

0723922471  📞 

בניה קלה מחיר

כל מה שצריך לדעת על מחיר בניה קלה

בניית בית מגורים חדש, או בניית מבננה מסחרי או תעשייתי, מהווה משימה מורכבת וקשה. עליות המחירים המשמעותיות הן במחירי הקרקעות לרכישה או להחכרה במרבית האזורים בישראל, ביחד עם העלייה בתשומות הבנייה ובמחיר העבודה המושקעת, הפכו את מלאכת הבניה למסובכת במיוחד, בעיקר בהיבט הכלכלי. בשורות הבאות נסקור את נושא הבניה הקלה על כל המרכיבים שלה.

כמו כן, ננסה לעמוד על הגורמים המשפיעים על עלויות הבניה, ועל הדרכים האפשריות לצמצום את העלויות הללו. מהם המרכיבים שיש לקחת בחשבון, כשקובעים עבור בניה קלה מחיר כולל אפשרי? האם יש הבדלים בין המחירים של הבנייה הקלה לבין המחירים של בנייה קונבנציונלית? למה חשוב לעשות חישוב מדויק ככל האפשר של העלויות? מי אמון על חישוב עלויות הבנייה? אם יש בכוונתכם להקים בית חדש, בשורות הבאות תוכלו לעמוד על העקרונות מקביעת המחירים.

השאירו פרטים עכשיו

מה צריך לקחת בחשבון כשקובעים על מחיר של בניה קלה

קביעת מחיר של בנייה קלה, איננו שונה באופן מהותי מהקביעה של מחיר העלות עבור כל מוצר או שירות אחר. קביעת העלות צריכה לקחת בחשבון את המרכיבים כדלקמן:

 • עלות החומרים: קביעת המחיר של הקמת מבנה באפן כללי, צריכה לקחת בחשבון בראש וראשונה את עלויות החומרים שהושקעו, או שאמורים להיות מושקעים בבנייה. כשמדובר בבנייה קונבנציונלית, העלויות מחושבות בעיקר על בסיב הערכת כלל החומרים שבהם ייעשה שימוש בעת הבנייה. דווקא כאשר מנסים לגבוה עבור בנייה קלה מחיר מוחלט, הדבר קל יותר, זאת משום שלא מדובר בחומרי גלם במובן הרגיל שלהם, אלא בחלקים מוכנים, שכל מה שצריך לעשות לכאורה הוא לחבר ביניהם, על פי תוכנית בנייה שהותוותה מראש. אם מדובר במבנה שהתוכנית שלו היא ייחודית, העלויות תהיינה, ככל הנראה, גבוהות מעט. ואולם אם מדובר במבנה סטנדרטי, מסוג המבנים שהוקמו בעת העלייה הגדלה בשנות התשעים של המאה הקודמת, העלויות תהיינה, ככל הנראה, נמוכות יותר.
 • עלות הבנייה: עבודת הבנייה כרוכה, מן הסתם, בעלויות שיש לחשב אותן באופן ייחודי. בדרך כלל, העלות מתורגמת למחיר של שעת עבודה, וחישוב מספר השעות שיידרש על מנת לסיים את הקמת המבנה. אין ממש מחיר אחיד לשעה, אלא המחיר חייב להיות מחושב על פי אופי העבודה והרמה המקצועית הנדרשת על מנת לבצע אותה.
 • עלויות נלוות: עלויות נלוות הן העלויות של אגרות לרשויות המקומיות, עלויות התנכון של המבנה והעלויות של התשומות הנוספות הנדרשות לפני הבנייה, במהלכה ודם אחרי תום הבנייה. עם העלויות הנלוות יש לכלול גם את המיסים שישולמו למדינת ישראל, בעיקר היטל ההשבחה על הקרקע.

בשורות לעיל דיברנו בעיקר על מחיר הבנייה בפועל, ולא עסקנו כלל ועיקר במחיר הרכישה או החכירה של הקרקע. המחיר הזה הוא נושא נפרד, אם כי הוא עשוי להשפיע על המחיר הסופי של הנכס. אבל מלכתחילה, כאשר מתחילים להריץ את רכישת השטח לקראת הבניה, אי אפשר לדעת אל נכון את המחיר הסופי שלו. זאת, משום שחלקות אדמה לבנייה נמכרות באמצעות מכרזים, שבהם התוצאות אינן ידועות מראש.

המחיר של בניה קלה רגילה אל מול בנייה קונבנציונלית

אחת הסוגיות שמי שמעוניין לבנות בית מגורים או כל מבנה אחר מתמודד איתן, היא השוואת העלויות האפשריות של עלויות בסוגי בנייה שונים. מצד אחד, חשוב לקחת בחשבון את העלויות המיידיות של הבנייה. מצד שני, רבים לוקחים בחשבון גם את העלויות הנלוות – פעולות תחזוקה שונות והעמידות של המבנה לאורך זמן.

 • עלויות הבנייה: קבלנים ואנשי מקצוע גובים עבור בניה קלה מחיר שעשוי לנהיות נמוך מאד ביחס למחיר של בנייה קונבנציונלית. בחישוב למטר מרובע, העלות של בנייה קונבנציונלית היא גבוהה יותר. אם מחושב עבור בנייה קלה מחיר שיכול לנוע בין 3,500 ₪ למטר מרובע, ולהגיע עד כדי 7,000 ₪, הרי שבבנייה הקונבנציונלית המחיר הוא, במרבית המקרים, גבוה הרבה יותר.
 • עלות שעות העבודה: כשמחשבים עבור בנייה קלה מחיר, חלק משמעותי ממנו נוגע לשעות העבודה המושקעות בבנייה. בדרך כלל, כאשר מדובר בבנייה קלה, מספר שעות העבודה שיושקעו בה הוא קטן ביחס לשעות העבודה שיושקעו בהקמת מבנה מהמסד ועד לטפחות בבנייה הקונבנציונלית. הסיבה לכך פשוטה – בבנייה הקלה, כל מה שהעובדים צריכים לעזות הוא להרכיב את החלקים שנבנו מראש עבור המבנה. בהשוואה גסה, מדובר בעבודה דומה מזאת המתבצעת בעת הרכבת מבנה לגו, להבדיל אלפי הבדלות. אמנם המחיר לשעה עשוי להיות זהה, אבל מספר השעות שיושקע באופן כללי במבנה יהיה קטן הרבה יותר.
 • עלות החומרים: עלות החומרים תהיה גם היא, קרוב לוודאי, נמוכה בבנייה הקלה מזאת של הבנייה הקונבנציונאלית. מעבר לעובדה שהבנייה הקלה מתבססת על חלקים שנבנו מראש, על פי תוכנית קיימת, הקרי שיש משמעות גם לפחת על החומרים הקיימים, שבבנייה הקונבנציונלית הוא במקרים רבים משמעותי הרבה יותר מזה שנלקח בחשבון בבנייה הקלה.
 • עלויות נלוות: כאשר מחשבים עבור בניה קלה מחיר כמו גם עבור בנייה קונבנציונלית, יש לקחת בחשבון גם את העלויות הנלוות של הבנייה העלויות הנלוות נוגעות בדרך כלל לתוכנית הבנייה, שזה אומר בעצם התשלום לאדריכל שעורך את התוכנית, מגיש אותה לאישור הרשויות המקומיות ופועל לאישור מהיר ככל האפשר של התוכנית.

לא בכל מקרה, ולא בהכרח, בנייה קלה היא יקרה יותר מבנייה קונבנציונלית. לפעמים, אם מדובר במבנים מורכבים, או אם מדובר בחומרי בנייה יקרים, יכול להיווצר מצב שבו דווקא הבנייה הקלה היא יקרה יותר. בחישוב העלויות ובאופן החישוב לא לקחנו כאן בחשבון, כפי שכבר הוזכר לעיל, את עלות הרכישה או החכירה של הקרקע.

למה חשוב לבצע חישוב מחיר עבור בניה קלה

בדרך כלל, מי שמחליט לבנות את בית החלומות שלו בעצמו, לוקח על עצמו סיכון פיננסי לא קטן ולא פשוט. עובדה במרבית המקרים, אבין אם מדובר כאדם פרטי או משפחה ובין אם מדובר בגוף עסקי, קיים הצורך לקחת הלוואת משכנתא למימון הבנייה. על מנת שניתן יהיה לחשב את הסכם שהיזמים יבקשו מהבנק, יש צורך בראש וראשונה לחשב את העלות הכוללת של הבנייה. אמנם בחישוב המשכנתא יש צורך לכלול גם את מחיר הקרקע, אבל נכון להיום קיימות שיטות שונות של חישוב והלוואות מסוגים שונים, שנועדו לתת מענה לבעיות הנזכרות כאן. אמנם המאמר שלפניכם לא עוסק במשכנתאות, אבל חשוב להבין שאם לא מחושב עבור בנייה קלה מחיר כולל, פשוט לא ניתן לגשת לבנק או לגוף פיננסי אחר ולבקש את המשכנתא הדרושה. מאליו מובן שהערכת המחיר חייבת להיות מאושרת גם על ידי שמאי שהוסמך על ידי הגוף המלווה לצורך העניין.

השאירו פרטים עכשיו

מי אחראי על חישוב עלויות הבנייה

באופן עקרוני, מי שאמון על חישוב עלויות הבנייה בכללותן הוא הקונסטרוקטור. מדובר בבעל מקצוע שהתפקיד שלו הוא ללוות את תהליך הבנייה מראשיתו עד לשלב שבו בעלי הנכס מקבלים טופס 4, שזה אומר טופס אכלוס, ואיתו מקבלים את המפתח לנכס שנבנה. הקונסטרוקטור הוא בדרך כלל מהנדס מסמך, המכיר את הנושא והוא העל ניסיון בתחום. חשוב להדגיש שבעלי מקצוע בתחום הבנייה, בדגש על מהנדסים, אדריכלים וקונסטרוקטורים, חייבים להיות רשומים אצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. מי שאיננו רשום בפנקס הקבלנים, פשוט איננו מוסמך לא לעבד תוכניות ובוודאי שלא להוציא תוכניות בנייה אל הפועל. ככלל, משרד השיכון פועל מזה כמה וכמה שנים, על מנת לרשום את כל בעלי המקצוע המעורבים בהליך הבנייה אצל רשם הקבלנים. זאת במטרה להבטיח רמה מקצועית נאותה של כלל המרכיבים בבנייה.

בנייה קלה מחיר

קביעת טווח ביטחון עבור מחיר בניה קלה למטר

כאשר קובעים עבור בנייה קלה מחיר צפוי, חשוב מאד שבעלי המקצוע ייקחו לעצמם טווח ביטחון ויקבעו גם שוליים אפשריים של טעות בתמחור. הטעויות יכולות לנבוע מגורמים שונים – החל בטעויות חישוב, עבור דרך מצבים מיוחדים שיאריכו את תקופת הבנייה וכלה בעליות מחירים שישנו בצורה מהותית את המחירים. הבנקים, כמו גם גופים פיננסיים אחרים, לוקחים לעצמם מראש טווח ביטחון כזה כשהם קובעים את המשכנתא עבור הבנייה. בנוסף, הם לא משחררים כספים אלא בתחם עבודת הבנייה של כל שלב, ורק אחרי שהביצוע אכן נבדק.

הדבר החשוב ביותר שכדאי לעשות כשמתחילים לתכנן בנייה של בית חדש, הוא לפנות לאנשי מקצוע מיומנים. ככל שבעלי המקצוע מנוסים יותר, כך ההתנהלות שלהם תהיה ריאלית יותר וצמודה יותר לקרקע המציאות. כל ניסיון לבצע מעקפים או לעבוד באופן עצמאי, עלול לגרום נזקים והוצאות מיותרות.

בשנים האחרונות, השתנתה והשתפרה טכנולוגיית הבנייה עד לבלי הכר. אחד מצורות הבניה היותר מקובלות כיום היא מה שנהוג לכנות בניה קלה. בשורות הבאות נרחיב את היריעה בנושא, ונעסוק ביתרונות של הבנייה הקלה. בנוסף, נבדוק האם מהבחינה של מחיר למטר הבנייה הקלה היא משתלמת יותר. מה זה בעצם בנייה קלה? האם בחישוב הכולל של עלות בניה קלה מחיר למטר הוא באמת זול יותר? מה היתרונות של בניה קלה? אילו חסרונות אפשריים יש לשיטות הבנייה הזאת? 

הדבר החשוב ביותר שכדאי לעשות כשמתחילים לתכנן בנייה של בית חדש, הוא לפנות לאנשי מקצוע מיומנים. ככל שבעלי המקצוע מנוסים יותר, כך ההתנהלות שלהם תהיה ריאלית יותר וצמודה יותר לקרקע המציאות. כל ניסיון לבצע מעקפים או לעבוד באופן עצמאי, עלול לגרום נזקים והוצאות מיותרות.

השאירו פרטים עכשיו

מה זה בעצם בנייה קלה עם מחיר למטר

בניה קלה היא בעצם הרכבה של מבנה, תוך שימוש בחלקים שנבנו מראש בבית חרושת והובאו בשלמותם לאתר הבנייה. כאשר מחשבים עבור בניה קלה מחיר למטר לוקחים בחשבון את עלות המרכיבים השונים, ביחד עם שעות העבודה המוקדשות להקמת המבנה. אפשר לומר כי בניה קלה היא סוג של הרכבה, בדומה למבנה עשוי רכיבי לגו. לבנייה הקלה יש כמה שלבים:

 1. תכנון: בשלב הראשון, המבנה שאמור לקום מתוכנן על ידי אדריכל, שגם מגיש אותו לאישור ברשות המקומית. לעיתים, אם מתוכננים כמה מבנים דומים, הם עשויים להיות מוגשים לאישור כמקשה אחת.
 2. בניית החלקים של המבנה: תכנון המבנה בבנייה קלה, כולל גם את תכנום החלקים השונים שמהם יורכב המבנה. רק אחרי השלב הזה, ניתן לעבור לייצור בחלקים בבית החרושת המיועד לכך.
 3. הרכבת החלקים: בתום עבודת ההכנה, משונעים החלקים השונים לאתר הבנייה, ואנשי המקצוע מרכיבים אותם והופכים אותם למבנה איתן, יציב ואסתטי.

במשך שנים רבות, היחס לבנייה קלה גרס שהיא רק האחות הקטנה והפחות רצויה של הבניה הקונבנציונלית. עם זאת, השיפור באיכות החומרים ובתכנון, יחד עם מוצר סופי איכותי, שפרו מאד את האיכות של הבנייה הקלה. אמנם הבנייה הזאת היא לא בהכרח זולה יותר, אבל היא איכותית וידידותית לסביבה, כפי שיוסבר בהמשך.

בניה קלה מחיר למטר

האם באמת המחיר של בנייה קלה למטר הוא זול?

כאשר מחשבים את עלויות הבנייה, נהוג לחשב את ערך הבנייה והעלויות שלה על פי מחיר למטר מרובע. המחיר הזה מייצג את כלל המרכיבים של הבנייה, והתוצאה הסופית מחולקת לשטח המבנה. כשלוקחים בחשבון את כל המרכיבים של הבנייה הקלה, החל מבניית החלקים השונים של המבנה, עבור דרך ההרכבה שלהם וכלה בחיבור המבנה ליסודות, אי אפשר לומר בוודאות שהמחיר הסופי הוא זול יותר. כשמדובר בנושא בניה קלה מחיר למטר דומה למחיר של הבנייה הקונבנציונלית. עם זאת, לבנייה הקלה יש כמה יתרונות:

 • מהירות: בניה קלה היא הרבה יותר מהירה מהבנייה הקונבנציונלית, בהינתן העובדה שהמרכיבים של הבית כבר בנויים על פי התוכנית.
 • ידידותי לסביבה: בנייה קלה היא ידידותית לסביבה – אין הרבה אבק, אין כמויות גדולות של פסולת ולמעט הכנת שטח האדמה לבנייה, אין פגיעה מיותרת בסביבה.
 • מחיר: בבנייה קלה, מחיר למטר עשוי להיות זול יותר, אם זמן הבנייה מתקצר בצורה משמעותית. יחד עם זאת, כל מקרה לגופו.

יתרונות נוספים במחיר של בניה קלה

בנוסף ליתרונות שכבר הוזכרו לעיל, בניה קלה מגלמת בתוכה עוד כמה יתרונות חשובים. אחד היתרונות הללו, הוא האפשרות להוזיל את המחיר, אם התכנון מיועד ליותר ממבה אחד. בשיטה הזאת, ניתן לייצר במהירות חלקים עבור כמה בתים, מה שבהכרח מוזיל במידה רבה את המחיר. בנוסך, הבנייה מסתיימת במהירות רבה הרבה יותר, כי מי שעוסקים בבנייה מכירים היטב את המבנה ויכולים לזרז את העבודות. בעקיפין, השיטה הזאת יכולה גם להוזיל את מחירו הסופי של המבנה, כי השיטה מפחיתה את מספר שעות העבודה המוקדש לבנייה, וההפחתה משפיעה בהכרח על המחיר. מחיר למטר בבנייה קלה וקונבנציונלית כאחת, מורכב בחלקו הגדול משעות העבודה הנדרשות לבנייה. ככל שהעבדים זריזים יותר, ההוזלה במחיר היא משמעותי ביותר. כשמדובר במבנים סטנדרטיים, כפי שנהוג למשל בישובים חדשים, התוצאה היא אכן חיסכון. ואולם כאשר מדובר במבנה עם תכנון ייחודי, אין בהכרח יתרון לבנייה הקלה על פני בנייה קונבנציונלית.

 יחד עם זאת, אנשים שהשמירה על ערכי הטבע ואיכו הסביבה חשובה להם, יעדיפו ככל יכולתם, ואם הדבר בשליטתם, לבנות באמצעות בנייה קלה ולא באמצעות בנייה קונבנציונלית. אמנם מבנה שנבנה באמצעות בניה קלה דורש עבודת תחזוקה רבה יחסית, אבל הוא עדיין עדיף על פני מבנה קונבנציונלי.

שאלות נפוצות על בנייה קלה מחיר למטר

העלות של בניה קלה משתנת בהתאם לבקשת הלקוח. לפרטים נוספים כנסו עכשיו לאתר >>

בוודאי! כל מה שצריך לדעת על מחיר בניה קלה עכשיו כאן באתר >>

מה היה לנו עד עכשיו במאמר?

מאמרים באתר>>